شمشیربازی

5 رویداد باقی مانده در جهت کسب سهمیه شمشیربازی

به گزارش خبرنگاران، میادین کسب سهمیه المپیک توکیو برای شمشیربازی اسلحه سابر ایران از اردیبهشت ماه و با حضور در مسابقات جایزه بزرگ کره جنوبی آغاز شد. حضور در این میادین تا به امروز با شرکت در جام جهانی اسپانیا، جایزه بزرگ روسیه، قهرمانی آسیا (ژاپن) و قهرمانی...

28 شهریور 1398